Informácie o mne

Inteligentný návštevník pochopil, že som zástupca druhu pes domáci, čo však nie je prekážkou, aby som na intenete komunikovala, keďže tu sa rozdiely stierajú. Podľa Wikipedie je pes považovaný nielen za prvé domestikované zviera, ale aj za prvé zviera, ktoré človek cielene choval. Toto bezvýhradne platí aj na mojich majiteľov, keďže som prvé zviera, ktoré cielene chovajú s vedomím, že vajíčka ani mlieko zo mňa nebudú a zjesť by ma bolo neetické. Zhodnotením toho, že jediný úžitok je ten, že sa strašne teším, keď ich vidím je, že ma asi veľmi ľúbia.

 

Niečo o veku psíkov

Sem som dala tabuľku, aby som vedela, koľko mám vlastne rokov v porovnaní s ostatnými členmi mojej svorky, lebo sa mi vidí, že nejako pomalšie starnú. Nedávno som bola úplný dorbček a v poslednej dobe sa mi zdá, že sa občas správam rozumnejšie, ako ten najmenší človek, čo ma tak rád ťahá za uši občas sa na mne snaží voziť.

Prepočtová tabuľka psích rokov na roky ľudské
Pes Človek Pes Človek
1 rok 14 rokov 8 rokov 51 rokov
2 roky 21 rokov 9 rokov 55 rokov
3 roky 27 rokov 10 rokov 59 rokov
4 roky 32 rokov 11 rokov 65 rokov
5 rokov 37 rokov 12 rokov 69 rokov
6 rokov 42 rokov 13 rokov 75 rokov
7 rokov 47 rokov 14 rokov 83 rokov